Regler

REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPET I PIMPELFISKE ÅR 2014


Allmänt
Förbundet/organisationen i arrangörslandet bekostar lagens resor mellan en av arrangören bestämd ankomstort och tävlingsplatsen samt en supé i samband med prisutdelningen. Övriga resor, måltider och övernattningar bekostas av lagen eller deras förbund/organisation. Arrangören svarar för praktiska arrangemang enligt programmet. Medaljer utdelas klassvis i guld, silver och brons till alla lagmedlemmar. Arrangören bekostar medaljerna. Övriga priser är frivilliga.
Undantag i nedanstående regler kan förekomma p.g.a. lagar och regler i arrangörslandet. Undantagen och tilläggen till dessa regler skall meddelas senast i inbjudan.


1.  Det Nordiska Mästerskapet i pimpelfiske sker på följande sätt:
a.  i klasserna dam- och herrsenior, dam- och herrveteraner (fr.o.m. 55 år) samt dam- och herrjuniorer.

b.  om lagmästerskapen klassvis i de ovannämnda klasserna samt om mästerskapet länderna emellan med klassernas sammanlagda fångst.

c.  deltagarna är tre (3) till antalet i varje klass.

d.  i juniorklasserna får deltagarna tävla till och med det år de fyller 19 år.

e.  i veteranklasserna skall deltagarna ha fyllt minst 55 år under ifrågavarande tävlingsår.

2.  De tävlande skall tillhöra sitt lands sportfiskeorganisation och den organisationen skall i sin tur tillhöra Nordiska Sportfiskeunionen (NSU).

3.  Tävlingsarrangören svarar för alla behövliga tillstånd.

4.   Tävlingsområdet skall vara klart utmärkt och avgränsat, så att inte tävlingsdeltagarna i misstag gör gränsöverträdelser. Vistelse utanför tävlingsområdet medför diskvalifikation. Under tävlingens gång får man inte beträda land (fiskeredskapen skall i så fall lämnas kvar på isen). Arrangören skall distribuera en karta över tävlingsområdet, där alla gränser är utmärkta, till alla deltagare.

5.  Tävlingstiden är fyra (4) timmar i alla klasser. Tävlingen börjar och slutar med ett signalskott. Tiden för förflyttning till och från tävlingsvattnet är 30 minuter.

6.  Det är förbjudet att borra hål och att pimpelfiska närmare än fem (5) meter från en medtävlare.

7.  De tävlande får inte använda sig av radiotelefon eller annan elektronisk utrustning.

8.  De tävlande skall förflytta sig till fots på tävlingsområdet.

9.  En tävlande får fiska med endast ett redskap åt gången.

10. Pirkar med fler än en krok är förbjudna, förutom balanspirkar, som får ha två fasta enkelkrokar och en lös krok omedelbart under kroppen. Huggpirkar med fasta krokar är förbjudna. Mormyshka jämställs med krok. Alla beten förutom levande fisk är tillåtna, men skall vara fästade på kroken. Det är förbjudet att släppa ner lockbete bestående av t.ex. gryn, mask eller larver i vaken.

11. Som tävlingsfisk räknas endast abborre och den skall avlivas genast.

12. Fångstens vikt avgör placeringen. Om två eller flera har lika stor fångstvikt avgör antalet fångade abborrar. Om antalet är lika delas placeringen.

13. Eggskydd får avtagas vid framkomsten till fiskeplatsen, före startsignalen, men skall vara påsatt vid ut- och ingång.

14. Juryn utnämnes så att varje land har en representant. Ordförande är från arrangörslandet.

15. Alla tävlande skall vara utrustade med isdubbar.

16. Isborren får inte lämnas liggande på isen medan man fiskar, utan skall borras fast i isen efter varje hålslagning och lämnas i stående läge.

17. Tävlingsstället kan hållas hemligt för alla deltagare ända till informationstillfället, men kan likväl informeras öppet om, i god tid före tävlingen. Informationstillfället hålls kvällen före tävlingen.

Suomi

KISASÄÄNNÖT PILKKIONGINNAN POHJOISMAIDEN MESTARUUSKISOIHIN V. 2014

Yleistä

Järjestäjämaan liitto/järjestö kustantaa joukkueen matkat sovitun saapumispaikan ja kisapaikan välillä sekä yhden aterian palkintojenjaon yhteydessä. Muut matkat, ateriat ja yöpymisen maksaa joukkueet tai niiden liitto/järjestö. Järjestäjät vastaavat käytännön järjestelyistä ohjelman mukaan. Mitaleita – kulta, hopea, pronssi – jaetaan sarjoittain kaikille joukkueen jäsenille. Näistä palkinnoista vastaavat järjestäjät. Kaikki muut palkinnot ovat vapaaehtoisia.

Poikkeamat alla oleviin sääntöihin ovat mahdollisia järjestäjämaan lakien ja sääntöjen johdosta. Poikkeamista täytyy ilmoittaa viimeistään kutsunnan yhteydessä.

Säännöt

1. Kilpailu pilkkionginnan pohjoismaiden mestaruudesta:

a. Naisten, naisveteraanien-55, miesten, miesveteraanien-55, nuorten naisten (19v.) ja nuorten miesten (19v.) sarjassa.

b. Joukkuekilpailu em. sarjojen mukaan sekä mestaruuskisa maittain sarjojen yhteenlasketun saaliin mukaan.

c. Jokaisessa sarjassa saa olla kolme (3) kilpailijaa.

d. Nuorten sarjoissa saa kilpailla nuoret, jotka kisavuonna täyttävät enintään 19 vuotta.

e. Veteraanisarjoissa kilpailevat kilpailuvuonna 55 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat

2. Kilpailijoiden tulee kuulua maansa vapaa-ajan kalastajien järjestöön, jonka puolestaan tulee kuulua pohjoismaiseen urheilukalastusliittoon (NSU).

3. Kisojen järjestäjä vastaa kaikista tarvittavista luvista.

4. Kilpailualueen täytyy olla kooltaan rajattu ja selvästi merkitty niin, etteivät kilpailijat vahingossa ylitä rajoja. Rajojen ylityksestä seuraa kilpailusta pois sulkeminen. Kilpailun aikana ei saa nousta maihin kalastusvälineiden kanssa. Kisajärjestäjän tulee jakaa kaikille kilpailijoille kilpailu-alueen kartta, jossa kilpailualueen rajat ovat merkittynä.

5. Kilpailuaika on neljä (4) tuntia joka sarjassa. Kilpailu alkaa ja loppuu merkkilaukauksella. Siirtymäaika kilpailualueelle mentäessä ja sieltä saavuttaessa on 30 minuuttia.

6. Reiän kairaaminen ja pilkkiminen viittä (5) metriä lähempänä muita kilpailijoita on kiellettyä.

7. Kilpailijat eivät saa käyttää radiopuhelimia eikä muita elektronisia välineitä.

8. Kilpailijoiden täytyy liikkua jalan kilpailualueella.

9. Kilpailija saa kalastaa vain yhdellä välineellä kerrallaan.

10. Pilkit, jossa on enemmän kuin yksi koukku, ovat kiellettyjä, paitsi tasapainopilkit, joissa saa olla kaksi yksihaaraista, kiinteä koukkua ja välittömästi pilkin alla yksi irrallinen koukku. Ryöstöpilkit kiinteillä koukuilla ovat kiellettyjä. Mormuska rinnastetaan koukkuun. Kaikki syötit, paitsi elävä kala ovat sallittuja, mutta syötin täytyy olla koukkuun kiinnitettynä. Houkutussyöttien, kuten ryynien, matojen ja toukkien tiputtaminen avantoon on kiellettyä.

11. Kilpailukalana on ainoastaan ahven ja se pitää tappaa heti.

12. Saaliin paino ratkaisee sijoituksen. Jos kahdella tai useammalla kilpailijalla on samanpainoinen saalis, ahvenien lukumäärä ratkaisee sijoituksen. Jos kalojen lukumäärä on sama, sijoitus jaetaan.

13. Teräsuojuksen saa poistaa kalastuspaikalle saavuttaessa ennen aloituslaukausta, mutta se täytyy olla paikalleen asetettuna kilpailualueelle lähdettäessä ja sieltä saavuttaessa.

14. Tuomaristo nimetään niin, että jokaisella maalla on edustaja. Puheenjohtaja on järjestäjämaasta.

15. Kaikilla kilpailijoilla täytyy olla jäänaskalit.

16. Kairoja ei saa jättää kalastamisen ajaksi jäälle lojumaan, vaan ne täytyy jokaisen reiänteon jälkeen porata jäähän pystyyn.

17. Kilpailualue voidaan pitää kaikilta kilpailijoilta salassa tiedotuskokoukseen asti, mutta siitä voidaan yhtä lailla informoida osanottajia hyvissä ajoin ennen kilpailua. Tiedotuskokous pidetään kilpailupäivää edeltävänä iltana.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar